Giới Thiệu Về Keno

Theo cách chơi Keno truyền thống, người chơi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên từ 1-10 con số trong các số từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút ngẫu nhiên 20 số, trong khoảng từ 1 đến 80, để xác định kết quả của trò chơi. Cược sẽ được tính dựa trên sự đối chiếu từ những con số được rút ngẫu nhiên bởi hệ thống và những con số được lựa chọn bởi người chơi.


Kết quả của Keno V9BET dựa vào sự kết hợp của 20 số kết quả được rút chính thức tại các thị trường Keno Trung Quốc (Bắc Kinh), Slovakia, Canada, Tây Canada, Malta và Úc.


Keno V9BET mở bảy (7) loại cược: Tài/Xỉu/Tổng 810, Lẻ/Chẵn, Các Số Lẻ/Các Số Chẵn/Hòa, Liên Hoàn Tài/Xỉu & Lẻ/Chẵn, Trên/Dưới/Hòa, Ngũ Hành, và Ngọc Cầu. Chúng tôi hỗ trợ nhiều loại cược với tỷ lệ hấp dẫn. Chúng tôi phấn đấu để mang đến cho Quý Khách những trải nghiệm mới mẻ và đầy thú vị.

 

Cược số Keno của chúng tôi dựa kết quả chính thức tại các thị trường Keno Trung Quốc (Bắc Kinh), Slovakia, Canada, Tây Canada, Malta và Úc. Keno là trò chơi gồm có 20 banh số được rút ngẫu nhiên trong tổng số 80 banh đánh số từ 01 đến 80.

Cược số Keno của chúng tôi hỗ trợ các loại cược đặt sau, kết quả được tính dựa trên sự kết hợp của 20 banh số được rút ở mỗi hệ thống Keno và thời gian rút tương ứng:

 • tài/xỉu/tổng810
 • lẻ/chẵn
 • các số lẻ/các số chẵn/hòa
 • liên hoàn tài/xỉu & lẻ/chẵn
 • trên/dưới/hòa
 • ngũ hành
 • ngọc cầu

Quy định từng loại cược cụ thể như sau

I. Loại Cược: TÀI, XỈU, TỔNG810

Loại cược TÀI TỔNG810 XỈU
Tỷ lệ cược 1.95 108 1.95

TÀI: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810.
XỈU: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810.
TỔNG 810: Tổng số điểm của 20 banh được rút bằng 810.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Tổng Số Điểm: 729
Kết Quả Cược: 729 nhỏ hơn 810, vậy cược “XỈU” thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Trả Về: 50EUR x 1.95 = 97.5EUR

Khi tổng số điểm của 20 banh được rút bằng 810, các cược đặt cho những lựa chọn sau sẽ được hoàn lại tiền cược:

 • Tài
 • Xỉu
 • Tài Lẻ
 • Xỉu Lẻ
 • Tài Chẵn
 • Xỉu Chẵn

II. Loại Cược: LẺ, CHẴN

Loại cược LẺ CHẴN
Tỷ LỆ CƯỢC 1.95 1.95

LẺ: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
CHẴN: Chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Tổng Số Điểm: 729
Kết Quả Cược: Chữ số cuối cùng của 729 là số chín (9), đây là số lẻ, vì vậy cược "LẺ" sẽ thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Tiền Trả Về: 50EUR x 1.95 = 97.5EUR

III. Loại Cược: CÁC SỐ LẺ, CÁC SỐ CHẴN, HÒA

Loại cược CÁC SỐ LẺ HÒA CÁC SỐ CHẴN
Tỷ lệ cược 2.3 4.3 2.3

CÁC SỐ LẺ: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số lẻ.
CÁC SỐ CHẴN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số là các số chẵn.
HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số lẻ và 10 banh có số chẵn.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Kết Quả Cược: Có 11 số chẵn (04,10,18,20,22,24,26,44,54,66,76) và 9 số lẻ (03,13,33,39,41,43,57,61,75). Số chẵn nhiều hơn 10 banh, vì vậy cược "CÁC SỐ CHẴN" thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Tiền Trả Về: 50EUR x 2.3 = 115EUR

IV. Loại Cược: Cược Liên Hoàn Tài/Xỉu & Lẻ/Chẵn

Loại cược TÀI/LẺ XỈU/LẺ TÀI/CHẴN XỈU/CHẴN
Tỷ lệ cược 3.7 3.7 3.7 3.7

TÀI/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
XỈU/LẺ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số lẻ.
TÀI/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút lớn hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.
XỈU/CHẴN: Tổng số điểm của 20 banh được rút nhỏ hơn 810 và chữ số cuối cùng của tổng số điểm của 20 banh được rút là một số chẵn.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Tổng Số Điểm: 729
Kết Quả Cược: 729 nhỏ hơn 810 và số cuối là số chín (9) là số lẻ. Do đó, cược “XỈU/LẺ” thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Tiền Trả Về: 50EUR x 3.7 = 185EUR

V. Loại cược: TRÊN, DƯỚI, HÒA

Loại cược TRÊN HÒA DƯỚI
Tỷ lệ cược 2.3 4.3 2.3

TRÊN: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40.
DƯỚI: Trong tổng số 20 banh được rút, hơn 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.
HÒA: Trong tổng số 20 banh được rút, có chính xác 10 banh có số nằm trong khoảng từ 01-40 và 10 banh có số nằm trong khoảng từ 41-80.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Kết Quả Cược: Có 11 số (03,04,10,13,18,20,22,24,26,33,39) trong khoảng từ 01 – 40 và 9 số (41,43,44,54,57,61,66,75,76) rơi vào khoảng từ 41 - 80. Do đó, cược “TRÊN” thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Tiền Trả Về: 50EUR x 2.3 = 115EUR

VI. Loại cược: Ngũ Hành (KIM, MỘC, THỦY, HỎA & THỔ)

Loại cược KIM MỘC THỦY HỎA THỔ
Tỷ lệ cược 9.2 4.6 2.4 4.6 9.2

KIM: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 210-695.
MỘC: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 696-763.
THỦY: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 764-855.
HỎA: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 856-923.
THỔ: Tổng số điểm của 20 banh được rút nằm trong khoảng từ 924-1410.

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Tổng Số Điểm: 729
Kết Quả Cược: 729 nằm trong khoảng 696–763. Do đó cược "MỘC" thắng.
Tiền Cược: 50EUR
Tiền trả về: 50EUR x 4.6 = 230EUR

VII. Loại cược: Ngọc cầu

Trong cược Ngọc Cầu, người chơi sẽ tùy chọn từ 1 đến 5 số trong khoảng từ 01 đến 80. Hệ thống sẽ rút 20 banh số trong khoảng từ 01 - 80. Tỷ lệ thanh toán dựa vào các số kết quả đối chiếu với các số đã được người chơi chọn. Sự nối tiếp nhau của các con số không ảnh hưởng đến tỷ lệ thanh toán.

Bảng tỷ lệ thanh toán:

Loại cược Chọn 5 số Chọn 4 số Chọn 3 số Chọn 2 số Chọn 1 số
Trúng 5 số 251 / / / /
Trúng 4 số 21 51 / / /
Trúng 3 số 3 6 20.3 / /
Trúng 2 số / 2 2.3 10.3 /
Trúng 1 số / / / / 3.3
Không trúng / / / / /

Ví dụ
Kết Quả Rút: 03, 04, 10, 13, 18, 20, 22, 24, 26, 33, 39, 41, 43, 44, 54, 57, 61, 66, 75 & 76
Lựa Chọn: 10, 20, 30 & 66
Kết Quả Cược: Chọn 4 số, Trúng 3 số (10, 20 & 66)
Tiền Cược: 50EUR
Tiền Trả Về: 50EUR x 6.0 = 300EUR

Câu Hỏi Thường Gặp Keno


1. Những ngôn ngữ nào được hỗ trợ trong Keno?

Keno có tiếng Anh, tiếng Việt.


2.Ai có thể chơi Keno?

Bất kì khách hàng nào trên 18 tuổi (hoặc độ tuổi vị thành niên theo luật pháp tại nước cư trú) có tài khoản tại V9BET có thể đặt cược Keno, với điều kiện là Quý Khách đã đọc và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện.


3.Cược thấp nhất bao nhiêu?

Cược thấp nhất trong Keno là 15,000 VND


4.Cược cao nhất bao nhiêu?

Cược cao nhất trong Keno tùy thuộc vào giới hạn cược tối đa của từng loại cược. Nếu Quý Khách cược lớn hơn số tiền cược tối đa, vé cược sẽ tự động được điều chỉnh về số tiền cược tối đa được quy định cho loại cược đó.


5.Tôi có thể cược xâu tại Keno V9BET hay không?

Mỗi lần đặt Quý Khách chỉ có thể đặt cược đơn. Tuy nhiên, không giới hạn số cược đơn mỗi lần đặt. Quý Khách không cần chờ cược được xác nhận trước khi đặt một cược khác.


6.Tôi có thể xem tóm tắt giao dịch của tôi ở đâu?

Tất cả mọi cược đặt Keno có tại mục Cược Mở (Cược chưa trả về) và Sao Kê (Cược đã trả về) nằm tại góc trái bảng cược Keno.
Quý Khách cũng có thể kiểm tra lịch sử đặt cược Keno tại mục Tài Khoản Của Tôi / Sao Kê / Lịch Sử Cược / Keno.


7.Tôi có thể hủy cược không?

Theo Điều khoản và Điền kiện, khi Quý Khách đã đặt cược và cược được xác nhận thành công, Quý Khách không thể hủy, thu hồi hay thay đổi cược.

{{EndminDisplay}} : {{EndsecDisplay}}
{{text.HowToPlay}}
{{text.HowToPlayRules}}
{{text.GoodLuck}}
{{text.YouHave}} {{countdownTimeLeft}} {{text.SecsToConfirm}}
{{formatCurrency(rewardList[0].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[0].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[1].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[1].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{formatCurrency(rewardList[2].Amount)}} {{getRewardCurrency}}
{{rewardList[2].Churn}}x
{{text.RolloverRequired}}
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{nextDate}}
{{nextTime}}
({{timeZone}})
{{messageInfo}}
{{messageInfo2}}
{{text.NextSchedule}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.YouWon}}
{{formatCurrency(acceptRewardAmt)}}{{acceptRewardCurrency}}
{{text.Churn.replace("XXX", acceptRewardChurn)}}
{{text.SendInbox}}
{{text.AreYouSureToForgo}}
{{text.NextSchedule}}
{{showNext ? nextDate:currentDate}}
{{showNext ? nextTime:currentTime}}
({{timeZone}})
{{text.LuckyPick}}
{{minDisplay}} {{text.TimeMin}}
:
{{secDisplay}} {{text.TimeSec}}
{{text.OnGoing}}
{{text.GrabYourNow}}
{{totalLeft[0]}}
{{totalLeft[1]}}
{{totalLeft[2]}} {{text.Remaining}}
{{text.ScheduleEnd}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}
{{text.PackForGrab.replace("XXX", showNext ? (nextDrawDetail ? nextDrawDetail.TotalReward:0) : (drawDetail ? drawDetail.TotalReward:0))}}